49-50

לא רק תשוקה, תאוות בצע ואמביציה, הקשורים באופן ישיר ל"אני" או לרכושנות, ולא רק תקווה וייאוש הקשורים אליהם בקשר הופכי, אלא כמעט כל יתר הבעיות הפוגעות בחיינו מבוססות על הכרת ה"אני"(I-consciousness) . הרהבתנות והגאווה נובעות מן ההכרה, שאני בעל אינטליגנציה, רכוש, מראה נאה, או כוח רבים יותר מאשר של האחר, או אפילו רוחניות נעלה.  השוואה של הדברים שבבעלותך לאלו של אחרים, עלולה להביא לקנאה, שנאה ואפילו אלימות. זיכרונות הדברים שאבדו לנו גורמים לצער, וחרדה מאבדנים עתידיים גורמת לדאגות ופחד. אפילו מעשי סגפנות, הדורשים מאיתנו לוותר על תענוגות, והקרבה עצמית ממנה נובעת לכאורה שלילת ה"אני", עלולות לעודד "אני-ות" מטיפוס שלילי. קחו כל בעיה של המיינד המותנה, ויהיה זו מפתיע אם לא נמצא בה שריטות וצללים  "אלכסוניים".

'אני-ות', רכושנותpossessiveness) ), או כמו שקרישנמורטי קורא לה, 'הזדהות' - נפוצים במידה רבה בכל רחבי המיינד המותנה שלנו. רבים ממאזיניו של קרישנמורטי, מסכמים את משנתו באמירה שאילו יכולנו רק לבטל את הכרת ה'אני', היינו חופשיים מכל ההתניות, לא יישארו לנו שום בעיות. לדעת אנשי המוסר, אגואיזם הוא המכשלה העיקרית והם כמעט התייאשו מלנסות לבצע לו סובלימציה אל האידיאל ההופכי של אלטרואיזם. גם התורות הרוחניות המסורתיות מסכימות כי הכרת ה 'אני' היא האויב הגדול ביותר שלנו, בעלת הברית המסיתה את כל שאר אויבנו. בתור תרופה הן מציעות דיסציפלינה נוקשה, השפלה עצמית, פרישות, בידוד, ריכוז, מדיטציה, תפילות ותרגולים דומים. קרישנמורטי טוען כי כל  שיטות ההדחקה האלה מעצימות את הקונפליקט מתחת לפני השטח. הפרעה לא ניתן לרפא על ידי הפרעה גדולה יותר של המיינד המותנה. עלינו ראשית להבין באופן בהיר מה קורה איתנו, וזאת ניתן לעשות רק ב מיינד שקט, מיינד  אשר נמצא במודעות ערה (Alertly aware) למה שעובר בו, מבלי  להיות מוטרד. מודעות שכזו היא ללא גינוי או הצדקה וכעת קרישנמורטי מוסיף גם 'ללא הזדהות' ,כלומר, ללא מודעות לעובדה שזה  "שלי". ככיוון שאנחנו לא מגנים, אנו לא מנסים להגיע לדבר ההופכי; אנחנו לא מצדיקים, או מאשרים, ולכן לא מתפתחת כוונה להמשיך בכך; וכיוון שאנחנו לא מזדהים, אנו שומרים על ריחוק ממה שקורה. קרישנמורטי קורא לריחוק זה מכל  רכושנות או הזדהות  'להיות לבד'(aloneness ); הוא גם מכנה את זה בשם המוכר יותר 'חופש' מכל  סמכות, חיצונית או פנימית. את המשמעות המלאה של מושגים אלה ניתן לתפוס על ידי מיינד שעבר טרנספורמציה, ובכך נדון בפרק הסיכום.