כדי להגיע לגישה בוגרת ביחס לכסף נדרשת פעילות פנימית, טיפוח קשב, הגעה למודעות והכרה של גישתנו לכסף, כיצד היא נוצרה ומה היא גורמת לנו כרגע. עלינו להבין מהם הערכים שלנו ולהגדיר לאור ערכים אלה מטרות חיים. נסתייע בתורות פסיכולוגיות העוסקות בהבנת האדם ושחרורו מכבלי המוסכמות הבונות מציאות מדומה.
שלבי התהליך


במקביל דרושה פעולה במישור המעשי, כמו למשל הבנת דרך פעולת הכסף, צורות השקעה והבטחת הכנסה, כדי שנוכל להישיר מבט אל הכסף ולגבש יחס בוגר אליו.
 

על מנת לחיות בשלום עם הכסף נבדוק את ההיבטים הפסיכולוגיים והמעשיים של הכסף והיחס שלנו אליו, ונבצע את הצעדים הנדרשים כדי להגיע ל"בגרות כספית", צעדים שיובילו אותנו לגישה רעננה גם בשטחים אחרים וכך לחיים שלווים ומספקים יותר.