לחיות בשלום עם הכסף איננו קורס ללימוד דרכים מופלאות לעשיית הון מהירה. זו מתודה לבחינה ושינוי של אופן חשיבה, המבוססת על הדרך הבודהיסטית. אני אסייע לך להשתמש בה לבניית  גישה אחרת להתייחסות לכסף. בעזרתה נוכל לראות בחשיבה, ברגשות, בעיסוק ובמגע עם כסף שיעור בהבנת היחסים שלנו עם עצמנו, עם אחרים ועם העולם.

    השאלות
  • האם כסף משרה בכם שלווה  או אי-שקט?
  • האם הוא תורם ליחסים עם הקרובים לכם או מפריע להם?
  • האם הכסף באמת הגשים את מה שציפיתם ממנו?
  • האם חשבתם כמה כסף יספיק לכם?
  • האם אתם מודעים לדפוסים המכתיבים את התנהגותכם בנושאים כספיים?
  • האם אתם יודעים מה מסמל הכסף עבורכם ומה התפקיד שלו בחייכם?
  • האם הבהרתם לעצמכם מה באמת יעשה אתכם מאושרים?
  • האם אתם מנצלים את כספכם כדי להגשים את ייעודכם?

במהלך האימון נגיע למצב בו תצליח לחיות בשלום עם הכסף. כשנבין כיצד נוצרו והתגבשו הדעות שלנו לגבי הכסף ומשמעותו, נבין מה מפעיל אותנו ונוכל לחיות באופן משוחרר וחיובי, כך שנתרום לעצמנו, לקרובים לנו ולקהילה סביבנו.