אנשים שעלולים לסבול משפעת - מי שהתעשר באופן פתאומי
מי שקיבל את הונו באופן פתאומי, אם על ידי ירושה, גרושין, מות בן הזוג, או על ידי זכייה בלוטו, מימוש אופציות או השקעה מוצלחת במיוחד, זקוק לידע והבנה של הנושאים הבאים:


  •         ניהול פינסי והשקעות בתבונה
  •         פיתוח יחס בריא לחיים עם הכסף
  •         הרגשת אשמה ואי נוחות עקב התעשרות פתאומית
  •         לחץ מן המשפחה הקרובה, חברים ועמיתים, גופי צדקה
  •         מאבק ברצון להמר
  •         בניית מנגנון להתמודדות רגשית עם מצבים חדשים